Torna

Plans i programes

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria d'Educació i Universitat

26/03/2019 Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” 2019-2020
26/03/2019 Programa  "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20"
Programa "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20" Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020
Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Programa de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits  en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears
01/10/2018 Pla d’Èxit Educatiu 2015-2019
27/09/2018  Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23