Torna

Plans i programes

Conselleria d'Educació i Universitat

26/03/2019 Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” 2019-2020
26/03/2019 Programa  "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20"
Programa "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20" Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020
Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Programa de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits  en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears
01/10/2018 Pla d’Èxit Educatiu 2015-2019
27/09/2018  Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23