Torna

Plans i programes

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

09/05/2019 Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 – BOIB núm. 41 de 30 de març)
09/05/2019 Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (Decret 40/2018, de 23 de novembre – BOIB núm. 147 de 24 de novembre de 2018)
19/06/2018 Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020
28/09/2018 Programa de millora de la competitivitat i la productivitat per a l’any 2018
28/09/2018 Pla d’Indústria de les Illes Balears
Pla d’Indústria de les Illes Balears Direcció General de Política Industrial