Torna

Plans i programes

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

09/05/2019 Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 – BOIB núm. 41 de 30 de març)
09/05/2019 Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (Decret 40/2018, de 23 de novembre – BOIB núm. 147 de 24 de novembre de 2018)
19/06/2018 Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020
28/09/2018 Programa de millora de la competitivitat i la productivitat per a l’any 2018
28/09/2018 Pla d’Indústria de les Illes Balears
Pla d’Indústria de les Illes Balears Direcció General de Política Industrial