Torna

Plans i programes

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

19/06/2018 Programa de Rehabilitació d'Habitatge Lliure per a Destinar-lo a Lloguer Social (IBAVI)
27/09/2018 Pla d’actuacions 2018 del Consorci de Transports de Mallorca
02/10/2018 Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones per al personal laboral.