Torna

Servei de Planificació Sanitària

Jornada d'Estratègies de Salut de les Illes Balears a Menorca

La Conselleria de Salut, organitza una Jornada d'Estratègies de Salut de les Illes Balears que se celebrarà a l'hospital Mateu Orfila de Menorca els dies 5 i 6 d’octubre de 2017. Les Estratègies en Salut de la CAIB s'emmarquen en el desenvolupament de les Estratègies en Salut del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Les Estratègies en Salut es van iniciar l'any 2005 i des d'aquest moment fins a l'actualitat s'han anat incorporant noves estratègies que compleixen el criteri d'abordar patologies rellevants pel SNS bé per la seva elevada prevalença bé pel seu impacte en resultats en salut que té per als ciutadans.

La CA de les Illes Balears, ha anat implementant al llarg d'aquests anys les estratègies en salut. En alguns casos es disposa d'estratègia pròpia basada en els principis de les estratègies del SNS i en uns altres s'implementa directament les estratègies del SNS.

Un dels objectius contemplats en totes elles és la difusió de les mateixes per facilitar el coneixement tant entre professionals com entre els ciutadans. Per poder desenvolupar aquest objectiu s'han vingut organitzant al llarg dels últims anys diverses jornades científiques tant per presentar les estratègies com per actualitzar coneixements en aspectes rellevants de les mateixes.

Totes aquestes jornades s'han dut a terme a Mallorca i per primera vegada es programa una activitat a l’Àrea Sanitària de Menorca gràcies a la col·laboració de la Gerència de l’Àrea de Menorca.

Aquestes jornades en lloc de ser monogràfiques sobre una estratègia en concret es dedicaran a 5 de les estratègies vigents: ICTUS, diabetis, malaltia renal crònica, malalties reumàtiques i musculoesquelètiques i la de cronicitat.
Durant la Jornada es presentarà la nova Estratègia d'ICTUS de les Illes Balears, elaborada per un grup de professionals de la nostra Comunitat Autònoma.

L'avaluació és un altre dels apartats que s'abordarà al bloc de ponències presentant-se  l'avaluació de l'estratègia de diabetis. Altra ponència anirà dedicada a les malalties reumàtiques inflamatòries i autoimmunes. Finalment es presentarà el "Protocol de comunicació i atenció a infants amb problemes de salut crònics als centres educatius". El programa es completarà amb quatre tallers relacionats.

La Jornada està dirigida principalment a metges/ses i infermers/res d'atenció primària i d'hospitals de l’Àrea Sanitària de Menorca, si bé està oberta a la participació de totes aquelles persones interessades en aquestes malalties.

Organitza    
Col·laboradors  

 

S'ha sol·licitat l'acreditació de la Jornada.
Per a que els assistents puguin obtenir el certificat d'acreditació hauran d'assistir a les ponències i realitzar tres tallers, un de la sessió del dia 5 d’octubre i dos de la sessió del 6 d’octubre. Tant les ponències com els tallers tindran control d'assistència i avaluació que haurà de ser emplenat pels assistents.