Torna

Pla Forestal de les Illes Balears

 

Procediment per a la formulació i aprovació del Pla Forestal de les Illes Balears

El procediment per a la formulació i final aprovació del Pla Forestal de les illes Balears ha de ser fruit d'un procés que garanteixi una política forestal legítima, eficaç i sostenible en qualsevol país o regió, tal i com marquen les directrius de la FAO (2010). Per això, es desenvoluparan tres procediments paral·lels que es complementaran. Hi haurà:

  • Una avaluació social fomentada especialment amb una participació pública. D'aquesta manera es garanteix que sigui un pla socialment consensuat.
  • Una avaluació econòmica i administrativa, mitjançant una redacció tècnica del Pla que, després de passar els tràmits legalment establerts, garanteixi que sigui econòmica i tècnicament viable.
  • I finalment una avaluació ambiental, on se li donarà un enfocament ecològic al Pla garantint així, que sigui ambientalment responsable.