Punt d'Informació Universitària

 

AJUDES UNIVERSITÀRIES DE DESPLAÇAMENT I DE MOBILITAT EN L'ÀMBIT DE L'EUROREGIÓ 2013-2014

NOVETAT 25/11/14

 

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursaven estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014 (BOIB núm. 161, 25/11/14)

 

 


 

NOVETAT 19/11/14

 

Publicació de la proposta de resolució definitiva de concessió de les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l'any acadèmic 2013-2014

 

 


 

NOVETAT 29/10/14

 

Publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l'any acadèmic 2013-2014

 

 


 

NOVETAT 1/9/14

 

Publicació de l'informe de documentació pendent a la convocatòria d’estudis universitaris 2013-2014

 

 


 

Publicació de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de juny de 2014 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014.
BOIB núm. 83, de 19 de juny de 2014