Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

 
  • Declaració en la situació administrativa de serveis especials  PDF
  • Sol·licitud de declaració en la situació administrativa de serveis especials PDF
  • Sol·licitud de reingrés al servei actiu PDF