Torna

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

  • Declaració en la situació administrativa de serveis especials  PDF
  • Sol·licitud de declaració en la situació administrativa de serveis especials Pàgina Web
  • Sol·licitud de reingrés al servei actiu Pàgina Web