Torna

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

Excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent.
Les excedències que s’enumeren a continuació seran resoltes per la directora general de Personal Docent:

PROCEDIMENT GENERAL PDF

Excedència voluntària especial exclusivament per a funcionaris de carrera PDF

Pàgina Web

Model de sol·licitud

Pàgina Web

Model de reingrés

Excedència voluntària per a les víctimes de la violència PDF

Excedència voluntària per agrupació familiar exclusivament per a funcionaris de carrera PDF

Excedència voluntària per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera PDF

Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic exclusivament per a funcionaris de carrera PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un familiar PDF