Torna

Participació ciutadana

Resultats pregunta del mes gener 2019

Data inici: 2 de gener de 2019                                                     Data finalització: 5 de febrer de 2019

Visites al contingut:223

MITJANS NECESSARIS PER COMBATRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 El Govern de les Illes Balears, juntament amb el ventall d’administracions públiques, ha creat una xarxa de normes per a la igualtat de dones i homes i  contra la violència de gènere. A més, té l’obligació de crear eines per lluitar contra les violències masclistes i avançar cap a una societat amb més igualtat.

Per tot això, volem saber la vostra opinió.

Gràcies per la vostra participació.

1) Pensau que el Govern de les Illes Balears ha d’impulsar altres mecanismes per aconseguir combatre la violència masclista?

a) sí (85 % - 190 vots)  
b) no (14 % - 32 vots)

Vots totals: 222

2) Quines de les següents opcions creis que serien més eficients per conscienciar la societat contra la violència masclista?


a) Incloure dins la comunitat educativa una assignatura, des d’infantil fins a postobligatòria, dedicada a l’educació cap a la igualtat, a la corresponsabilitat, a la violència masclista... (65 % - 143 vots)  
b) Dedicar treballs socials dins les presons per promoure la conscienciació dels presos i impartir classes dirigides cap a la igualtat i contra la violència masclista; és a dir, reeducar dins la presó. (33 % - 74 vots)  
c) Promoure més intensament aquesta conscienciació mitjançant la comunicació i la publicitat, incorporant valors educatius i socials per poder transmetre valors d’igualtat a la vida quotidiana. (60 % - 132 vots)

Vots totals: 219

3) Altres. Quines?

Escriviu la resposta (100 % - 72 vots) ver datos   PDF

Vots totals: 72