Torna

Participació ciutadana

Resultats pregunta del mes de març de 2019

Data d'inici: 8 de març de 2019                                            Data de finalització: 10 d'abril de 2019

Visites al contingut:136

EN FAVOR DE LA VISIBILITAT DE LA PETJADA DE LES DONES ALS ESPAIS PÚBLICS

L’aportació de les dones, en àmbits diversos al llarg del temps, sovint ha estat invisible i silenciada. Ens referim a dones que han fet contribucions en àmbits com la literatura, la ciència, l’esport, l’art, la política, la solidaritat i la cooperació, els moviments socials o les humanitats, entre d’altres. En els darrers temps s’han fet passes decidides per donar visibilitat al llegat i al volum ingent de contribucions rere les quals hi ha dones o col·lectius de dones.

Precisament ens dirigim a la ciutadania perquè faci propostes de dones a les quals és necessari fer visibles i posar en valor. D’aquesta manera, des del Govern es podrà suggerir als ajuntaments (i a altres institucions) que tenguin en compte aquestes propostes a l’hora de posar noms a places i carrers i també a altres espais i equipaments públics (museus, biblioteques, poliesportius, etc.).


Per totes aquestes raons, quines dones i/o col·lectius de dones considerau que cal posar en valor?

Ver dades PDF