Torna

Participació ciutadana

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de la Direcció General de Comerç i Empresa, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Podeu trobar la informació necessària sobre aquest projecte accedint al següent enllaç de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Data de publicació: 6 de març de 2018.

Aquest procés participatiu de consulta prèvia estarà obert fins al dia 27 de març de 2018 (inclòs).

Clic AQUI per accedir al formulari per fer aportacions.