Torna

Participació ciutadana

Projecte de Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica la Reserva Marina del Nord de Menorca.

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

-           Establir els límits geogràfics de la nova Reserva Marina de l’illa de l’Aire.

-           Regular les activitats extractives, tant professionals com recreatives, i les activitats subaquàtiques dins de la nova reserva marina, d’acord amb el que preveu el Decret 41/2015, de 22 de maig.

-           Reformar la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Nord de Menorca perquè actuï també com a òrgan d’informació i consulta pública de la nova reserva marina.

-           Modificar alguns aspectes de la regulació de la Reserva Marina del Nord de Menorca per adaptar-los a la Llei 6/2013, de 7 de novembre, i al Decret 41/2015, de 22 de maig.

Podeu veure el Projecte de decret i el resum informatiu accedint a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a l’enllaç següent.

L’anunci pel qual se sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del projecte de decret es publica en el BOIB núm. 120, de 29 de setembre de 2018.

Aquest procés d’informació pública està obert fins al dia 22 d'octubre de 2018 (inclòs).

Clicau AQUÍ per accedir al formulari per a realitzar al·legacions.