Torna

Participació ciutadana

Projecte de Decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Aquest Projecte de Decret pretén establir l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en especial pel que fa a les activitats de producció i gestió dels residus sanitaris per tal de prevenir riscos , tant per a les persones exposades com per a la salut pública i el medi ambient.

Podeu veure el Projecte de Decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  i el resum informatiu accedint a l’enllaç següent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

L’anunci pel qual se sotmet a informació pública de la ciutadania el Projecte de Decret es publica en el BOIB núm. 119, de 27 de setembre 2018.

Aquest procés participatiu estarà obert fins al dia 19 d'octubre de 2018 (inclòs).

Clicau AQUI per accedir al formulari per realitzar al·legacions.