Torna

Participació ciutadana

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

Aquest Projecte de decret modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana, amb la finalitat d’incorporar nous membres al Ple del Consell Social i per actualitzar les denominacions de determinades institucions i associacions que d’ençà la darrera modificació del Decret 64/2002 l’han canviat.

Podeu veure el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana i el resum informatiu accedint a l’enllaç següent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La Resolució per la qual se sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana s’ha publicat en el BOIB núm. 122, de 4 d'octubre de 2018.

Aquest procés d'informació pública amplia el seu termini (perquè només s'havia publicat la resolució de la directora general de Política Lingüística i no el text del projecte normatiu) fins al dia 31 d'octubre de 2018 (inclòs).

Clicau AQUI per accedir al formulari per a realitzar al·legacions.