Torna

Participació ciutadana

                         


Per què és necessària una Llei de consultes i processos participatius?


Introducció

La Direcció General de Participació i Transparència ha començat a treballar en l'elaboració de la futura llei de consultes i processos participatius de les Illes Balears. Amb aquesta llei es pretén poder donar cobertura legal a les iniciatives de participació ciutadana impulsades des de l'administració local, insular i també autonòmica.

En aquest sentit s'estan convocant sessions a les diferents illes amb els batles i batlesses dels municipis i representants dels Consells Insulars amb l'objectiu d'explicar, per una banda quin és el marc jurídic en el qual s'està treballant per elaborar la llei. I, per l'altra, debatre sobre el que hauria de preveure el text per tal de ser el més útil possible per l'administració local, conèixer de primera mà les experiències en processos participatius d'àmbit municipal que es duen a terme i, sobretot, quines millores i quines eines han mancat per desenvolupar aquestes accions amb les màximes garanties.

La participació ciutadana ha de ser la manera de regenerar el sistema democràtic actual, i ha de formar part del fenomen de dinamisme participatiu que s'està fent patent en amplis sectors de la nostra societat.

Les possibilitats reals de participació, avui dia, estan reduïdes a sistemes de representació i delegació en les decisions per part dels representants integrats a les institucions polítiques. Volem que la participació ciutadana suposi la incorporació de persones i xarxes socials a les decisions públiques, la incorporació activa de la ciutadania al sistema polític.

En definitiva, la participació ha de ser un instrument de mobilització ciutadana i una oportunitat per contrarestar la crisi social i de legitimitat de la democràcia representativa que estam vivint. I sabem que per aconseguir una participació de qualitat és necessari el desenvolupament de processos mitjançant eines i recursos que s'han de posar a l'abast de la ciutadania.

En aquest lloc web trobareu tota la informació sobre el procés d'elaboració de la llei i podreu aportar allò que considereu oportú.