Participació ciutadana

 


El present projecte de Pla de Foment de la Lectura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports de les Illes Balears es vertebra al voltant tres principis indeslligables: d’una banda, la consideració de la lectura com una activitat cultural; d’una altra banda, com una eina bàsica per a la construcció del coneixement i de l’opinió; finalment, com l’estri clau de tot procés educatiu. Per això, considerem que l’accés als llibres i a l’ensenyament de la lectura són drets inalienables dels ciutadans de les societats democràtiques i lliures del segle XXI.

El Projecte del Pla de Foment de la Lectura neix amb la vocació d’establir, en la mesura del possible, un treball en col·laboració amb la ciutadania. A través d’aquest qüestionari la Conselleria de Cultura, Participació i Esports vol crear un espai per a la reflexió política dels ciutadans, un lloc on les seves veus siguin escoltades i valorades.

Agraïm sincerament la seva participació i la difusió que d’aquesta plataforma en puguin fer: dins l’aula amb els alumnes, a la feina amb els companys, a casa amb la família. Convidin els seus amics a què hi participin. Comparteixin-la.

1. És usuari habitual de les biblioteques públiques? (no pot contestar més de 2 respostes)

Altres:

2. Coneix les activitats i els serveis que ofereixen les biblioteques públiques del seu barri/poble/ciutat? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

3. Ha cercat mai un llibre de la xarxa de biblioteques de la seva illa a través d’Internet? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

4. Ha consultat mai el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB) que s’ofereix a Internet? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

5. Ha emprat mai el servei de préstec de llibres electrònics E-Biblio? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

6. Considera important que les escoles i els instituts estiguin dotats de biblioteques escolars? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

7. Amb quina freqüència visita les llibreries de la seva ciutat, barri o poble? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

8. En cas que sigui lector, per qui es deixa recomanar? (no pot contestar més de 3 respostes)

Altres:

9. Coneix autors i/o obres de la història de la literatura de les Illes Balears o bé de les lletres balears actuals? En cas afirmatiu, doni’ns el nom de dos autors o de dues obres que hagi llegit. (no pot contestar més d'1 resposta)

Noms:

10. Coneix dones escriptores de la història de la literatura de les Illes Balears? En cas afirmatiu, doni el nom de dues autores o de dues obres escrites per dones. (no pot contestar més d'1 resposta)

Noms:

11. Comparteix la idea que la lectura és una eina bàsica per accedir al coneixement i a la informació? Per favor, expliqui per què. (no pot contestar més d'1 resposta)

Per què?

12. Creu que és important invertir en recerca universitària en l’àmbit dels estudis literaris? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

13. Considera que els autors i les obres literàries són prou presents als mitjans de comunicació i/o a les xarxes socials? (no pot contestar més de 2 respostes)

Altres:

14. Coneix i valora la diversitat lingüística i cultural que existeix en el territori de les Illes Balears? (no pot contestar més d'1 resposta)

Altres:

15.Del següent llistat, triï tres aspectes que consideri més importants en un Pla de Foment de la Lectura: (no pot contestar més de 3 respostes)

Altres:

16. Seleccioni les tres actuacions que consideri més importants per afavorir l’accés a la lectura de tots els ciutadans? (no pot contestar més de 3 respostes)

Altres:

17. Considera que és important que els llibres i les activitats relacionades amb la literatura, la lectura i la creació literària estiguin més presents en la vida quotidiana dels ciutadans? Explica les teves raons: (no pot contestar més d'1 resposta)

Raons:

Veure resultats