Torna

Participació ciutadana

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

Resultats preguntes anteriors


PREGUNTA DEL MES DE NOVEMBRE 2017

CREU ROJA, cada vegada més a prop de les persones (elaborada per CRUZ ROJA A LES ILLES BALEARS)

La Creu Roja és una Institució Humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic que creu en el respecte i la dignitat de totes les persones, sense discriminar per raons de gènere, nacionalitat, raça, creences religioses o opinions públiques.

Des de fa més de 143 anys a les illes Balears (gener de 1874) treballa per donar resposta a les necessitats de la població, especialment del col·lectiu de persones vulnerables, sempre adaptant-se a les particularitats de cada època i del seu entorn.

La solidaritat és el valor que ha guiat la seva actuació, és el principi indispensable per fer front, durant tot aquests anys, als desequilibris i a les desigualtats presents en la nostra societat.

El seu compromís solidari amb les persones neix sempre des de la convicció en els nostres principis d'Humanitat, Imparcialitat, Independència, Neutralitat, Voluntariat, Unitat i Universalitat amb l'esperança d'un món millor, més just i igualitari.

La seva missió és estar cada vegada més a prop de les persones vulnerables a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per persones voluntàries.

Els reptes

Els principals reptes de la Creu Roja per als propers quatre anys estaran dirigits fonamentalment a aconseguir una Creu Roja compromesa amb els seus Principis i Valors. En aquest sentit, promourà la difusió del Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans, i seguirà treballant per augmentar la cohesió entorn dels Principis i Valors Fonamentals a través de la Diplomàcia Humanitària.

Un segon repte serà treballar per una Creu Roja compromesa que doni resposta a les situacions de vulnerabilitat, desenvolupant una intervenció que s'adapti a respondre els canvis i demandes socials desenvolupant un enfocament exhaustiu de la intervenció i reforçant tant la vessant preventiva com la dimensió transformadora.

El tercer objectiu serà promoure una Creu Roja compromesa amb la societat que impulsi el paper del voluntariat com a element fonamental en la participació, cooperació i solidaritat ciutadana. Al mateix temps, treballarà per aconseguir ser referents per a la promoció, capacitació i educació en els àmbits de salut, socors i emergències i potenciar les xarxes i aliances com a elements de la transformació social.

A la Seu Electrònica de l’Administració autonòmica (www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/) es troba informació sobre tots els tràmits que es poden dur a terme amb aquesta administració, models i també els que es poden fer per via electrònica.

 

 

  • Pregunta del mes de novembre 2017

1) Saps quins són els Principis i Valors Fonamentals de la Creu Roja?

2) Saps què són el Dret Internacional Humanitari i els Drets Humans? Creus que actualment es respecten i es garanteixen aquest drets als ciutadans de les Balears?

3) La gent gran és un dels col·lectius prioritaris de la Creu Roja.Volem fomentar l'autonomia personal i social d’aquest col·lectiu i evitar la solitud. Quines creus que són les seves necessitats principals i com podem contribuir a atendrer-les?

4) El voluntariat de la Creu Roja ajuda desinteressadament a milers de persones sense esperar res a canvi. La seva solidaritat contribueix a recuperar el somriure a moltes persones. Amb quina àrea t’agradaria col·laborar?