Torna

Participació ciutadana

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

Resultats any 2017

Resultats gener 2018

Resultats febrer 2018

Resultats abril 2018


PREGUNTA DEL MES DE MAIG 2018

L’LGTBI-fòbia és la por i aversió irracional cap a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Es manifesta mitjançant diverses formes de rebuig, discriminació o desaprovació i fins i tot violència envers les persones o grups amb orientacions sexuals, identitats de gènere o expressions de gènere no normatives, que poden identificar-se, o no, com a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
La violència amb un rerefons LGTBI-fòbic ve d'enrere i es manifesta en àmbits diversos, com pot ser a l'àmbit escolar, laboral o amb agressions en espais públics i privats. Aquests fets abarquen des de la intimidació psicològica agressiva i continuada fins a l'agressió física. D'altra banda, s'han produït avenços legislatius amb la finalitat de protegir els drets de les persones Lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) i evitar les situacions de discriminació i violència, a més de fer les passes adients perquè es pugui viure en una societat amb llibertat sexual i afectiva. Aquest és el cas de la llei que va aprovar el parlament de les Illes Balears el maig del 2016 per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Moltes gràcies per la teva participació

 

  • Pregunta maig 2018

1. Coneixeu el contingut de la llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia? (contestació obligatòria)

2. Coneix el Consell LGTBI de les IB, un nou òrgan de participació que vetlarà pels drets de les lesbianes, els gais, els transsexuals, els bisexuals i els intersexuals de l'Arxipèlag? (contestació obligatòria)

3. De les següents mesures preventives, quines considerau més adeqüedes per a combatre l’LGTBI-fòbia? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 5)

4. De l'acció de conscienciació de la ciutadania, quines mesures considerau més adient per a combatre la LGTBI-fòbia? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 6)

5. En relació amb l'atenció integral a les persones que pateixen o han patit violència o discriminació per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, quines mesures considerau més adient per a combatre la LGTBI-fòbia? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 4)

6.Podeu fer qualque comentari general sobre el tema tractat.