Participació ciutadana

 

preguntames.jpg

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

 

Resultats preguntes anteriors 

PREGUNTA DEL MES DE MARÇ 2017

Des de la Conselleria de Presidència i l'Institut Balear de la Dona es va impulsar l'aprovació del Pacte Social contra les Violències Masclistes. El Pacte inclou un conjunt de mesures de caràcter transversal que impliquen a totes les conselleries del Govern de les Illes Balears amb la finalitat d’aconseguir una societat més justa i igualitària.

A més, el Govern pretén involucrar a la societat civil animant a tota la ciutadania de les illes no només a sumar-se al Pacte, sinó també a que facin propostes per aconseguir una societat lliure de violències masclistes.

Les 135 mesures contra les Violències Masclistes que impulsa el Govern per al període 2017-2020, s’agrupen en 6 línies estratègiques per aconseguir 23 objectius prioritaris.
Per contribuir al debat i conèixer de manera més exacta l'opinió de la ciutadania, plantejam les preguntes següents:

1.Quins d’aquests objectius creus més adients per combatre les violències masclistes? Has de seleccionar-ne com a mínim 1 per a cada línia estratègica.

1.1- Promoció de la igualtat i prevenció de les violències masclistes en la infància i en la joventut (n'heu de contestar al menys 1)

1.2- Avançament cap a una cultura més igualitària (n'heu de contestar al menys 1)

1.3- Promoció del temps lliure, l’esport i els espais d’oci lliures de violències masclistes (n'heu de contestar al menys 1)

1.4- Accés i entorn de treball lliures de violències masclistes (n'heu de contestar al menys 1)

1.5- Atenció integral a dones que pateixen o han patit violències masclistes i a les seves filles i fills (n'heu de contestar al menys 1)

1.6- Espais de participació (n'heu de contestar al menys 1)

2.Quines altres mesures creis que s’haurien d’impulsar des del Govern de les Illes Balears per acabar amb la xacra de les violències masclistes?