Torna

Participació ciutadana

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

Resultats preguntes anteriors


PREGUNTA DEL MES DE GENER 2018

PROJECTE HOME BALEARS

Projecte Home Balears (PHB) treballa des de l’any 1987 en la rehabilitació, tractament i reinserció de persones amb problemes d’addiccions (principalment drogodependències), i en la prevenció de conductes additives en l’entorn escolar, comunitari i laboral. Per una altra banda, la nostra entitat també se dedica a investigar el fenomen de les drogodependències.

En 30 anys, el fenomen de les drogodependències ha evolucionat molt. Han aparegut noves tipologies de consumidors i nous patrons de consum. S’han investigat i estudiat les millors pautes d’intervenció i Projecte Home Balears no s’ha mantingut aliena a tot això, la qual cosa ha permès que en l’actualitat disposem de diferents models d’intervenció ajustats a les necessitats de qui ens planteja el seu problema, i estar atents per a poder oferir alternatives vàlides a futures demandes. Així doncs, la nostra entitat, al llarg de la seva llarga trajectòria ha creat nous Programes i ha treballat en col·laboració amb les Administracions Públiques per tal d’oferir sempre la resposta més adient a les demandes dels usuaris.

Projecte Home Balears atén a una mitjana de 1300 persones a l’any. Aquest darrer any 2016, 1313 persones han estat ateses, generant 1.491 recorreguts diferents com a persones usuàries dels diferents programes i dispositius terapèutics.

Projecte Home Balears forma part, a nivell nacional, de l’ Asociación Proyecto Hombre (que és membre consultiu de l’ONU en matèria de drogues i addiccions)  i, a través d’ ella,  a diferents associacions internacionals  entre les quals destaquem:

- Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC)

-Federació Europea de Comunitats Terapèutiques (EFTC)

-Xarxa Iberoamericana d’ONGs que treballen en drogodependències (RIOD)

 

  • Pregunta del mes de gener 2018

1- Pensa que el consum d’alcohol i drogues suposa actualment un problema a les Illes Balears?

2- Pensa que les persones addictes es poden recuperar definitivament?

3- Coneix Projecte Home Balears?

4- ¿Sap que Projecte Home Balears es dedica a la prevenció, al tractament i a la reinserció de persones amb problemes de drogodependencia/addicció?

5- Considera que Projecte Home Balears és una ONG…(marcar tot el que consideri oportú) (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 6)

6- ¿Quina valoració global li donaria a Projecte Home Balears (de 0 a 10):

7- Segons la seva opinió, què podria fer Projecte Home Balears per donar un millor servei a la Societat Balear?