Torna

Participació ciutadana

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

Resultats preguntes anteriors

Gener 2018     Febrer 2018    Abril 2018      Maig 2018    Juny 2018

Juliol 2018     Agost 2018     Setembre 2018   


PREGUNTA DEL MES D'OCTUBRE 2018

Sobre el voluntariat, persones voluntàries i entitats de voluntariat

El voluntariat és una modalitat de participació ciutadana específica. Aquest sector es va regular per primer cop a la nostra comunitat mitjançant la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears. Des d'aleshores, els temps han canviat, la societat ha canviat, i la realitat i les circumstàncies en les quals les persones voluntàries exerceixen la seva acció, també. D'aquí la redacció d'un Avantprojecte de llei amb el qual es vol posar al dia la regulació d'un sector prou  compromès i solidari que fa front a milers de situacions amb l’objectiu de fer una societat més justa i més igualitària.

Moltes gràcies per la teva participació

 

  • Pregunta del mes d'octubre de 2018

1) Què enteneu per persona voluntària? (contestació obligatòria)

respostes

2) Estau d'acord que el voluntariat no ha de substituir cap lloc de feina ni amortitzar llocs de feina remunerats? (contestació obligatòria)

respostes

3) Estau d'acord que el voluntariat mai ha de substituir les obligacions de les institucions? (contestació obligatòria)

respostes

4) La Llei estatal de voluntariat i l'Avantprojecte de llei autonòmica preveuen que les persones voluntàries tenguin una acreditació amb les competències adquirides durant la seva acció voluntària. Respecte d'això, opinau: (contestació obligatòria)

respostes

5) Les persones voluntàries han de rebre la formació adequada per dur a terme la seva tasca. Respecte de la formació, opinau: (contestació obligatòria)

respostes