Torna

Participació ciutadana

Avantprojecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d’altres categories ja existents, s’extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d’una categoria.

Informació pública en relació amb l’Avantprojecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d’altres categories ja existents, s’extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d’una categoria.

Amb l’aprovació d’aquest Decret s’aconseguirà l’adaptació organitzativa del Servei de Salut de les Illes Balears per adequar-se a les noves necessitats i per millorar la qualitat de l’assistència, cosa que implica unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats del moment i que incorporin les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats.

Podeu veure informació pública amb relació a l’Avantprojecte de decret i el resum informatiu accedint a l'enllaç següent de la Conselleria de Salut.

L'anunci pel qual se somet a informació pública aquest Avantprojecte es publica al BOIB núm. 123, de 6 d'octubre de 2018.

Aquest procés estaa obert fins al dia 29 d'octubre de 2018 (inclòs).

Clicau AQUI per accedir al formulari per a realitzar al·legacions.