cab_05.png
Conselleria de Salut > Direcció General de Salut Pública i Participació > Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB)
 

Plataforma per un Oci de Qualitat de les Illes Balears

 
La Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) és una eina de participació activa on estan representats els sectors implicats amb l'oci recreatiu (administracions, indústria i organitzacions de la societat civil) amb la finalitat de desenvolupar estratègies comunes i consensuades per establir de manera efectiva mesures per a la prevenció dels riscos associats a l'oci.

 

 

 

 

go.gif Resolució per la qual es constitueix la Plataforma d'Oci de Qualitat de les Illes Balears

PDF Línies generals per afavorir la comunicació de la POQIB

PDF Avaluació de la plataforma per un oci de qualitat a les Illes Balears 2011-2014

go.gif La Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears constata la necessitat d'intensificar esforços per prevenir el consum d'alcohol per part de menors. (abril 2017)

go.gif La Direcció General de Salut Pública i Participació participa en la jornada organitzada per la FELIP sobre la problemàtica del consum d'alcohol a les festes populars  (juny 2017)

PDF  Reunió de portaveus de la Plataforma per un Oci de Qualitat de les Illes Balears (juny de 2017)

PDF Reunió "Grup Estratègic de la POQIB" (5 de juliol de 2017)

PDF Gràfic de treball del Grup Estratègic