Torna

Procés unificat PL 2022

Tornar al llistat de notícies

09/12/2022

Informació relativa a la presentació d'al·legacions i/o revisió d'examen

Es comunica als aspirants del procés unificat que el termini de presentació d'al·legacions i/o sol·licitud de revisió d'examen NO s'ha iniciat.

D'acord amb el que estableix el punt 7.7 de les bases, aquest termini s'inicia a partir del dia següent a la publicació de les llistes provisionals de qualificacions del primer i segon exercici.

En compliment de les bases, l'EBAP farà pública de forma conjunta les qualificacions provisionals de notes de les proves d'aptitud física i dels tests de la prova de coneixement que s'han celebrat en dates 4 i 10 de desembre.

A partir de l'esmentada publicació, l'EBAP habilitarà a la seu electrònica un tràmit telemàtic per tal que els espirants puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes i/o sol·licitar la revisió de l'exercici de forma electrònica, atès que estau obligats a relacionar-vos per aquest mitjà. És a partir d'aquest moment que podeu presentar les al·legacions.

Per tant, totes aquelles al·legacions i sol·licituds de revisió que s'hagin presentat en qualsevol registre abans de la publicació de les llistes provisionals de qualificacions del primer i segon exercici (inicialment prevista pel dia 13 de desembre) NO seran tingudes en compte, ja que s'han de presentar quan es comuniqui de forma oficial a través del portal de l¿opositor, la pàgina web http://oposicionsPL2022.caib.es, o la seu electrònica.