Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png23.10.2018: Publicació llista definitiva persones aspirants pendents 2n exercici.

En data 23 d'octubre, i atès que no hi ha hagut cap reclamació en el termini establert, ni cap comunicació de que s’hagi presentat a qualsevol altre registre, els resultats provisionals de les proves d’aptitud física publicats en data 17 d'octubre de 2018 esdevenen definitius i s’incorporen a l’expedient d’aquest procediment selectiu.

DNI 44329760C Apte

0_torna.png