Torna

Procés unificat PL 2018

novetats.png

7_punt.png17.10.2018: Publicació llista provisional persones aspirants pendents 2n exercici

En data 17 d'octubre de 2018, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que tenien pendent de superar el segon exercici, prova d'aptitud física, de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

DNI 44329760C Apte

Les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió de l'exercici (del 18 al 22 de juny).

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, i en cas de presentar la sol·licitud de revisió a un registre diferent al de l'EBAP, s'ha d’avançar l'escrit al Tribunal mitjançant fax (971 177 620) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: <formaciopolicial@ebap.caib.es>.

0_torna.png