Torna

Oposicions CAIB 2018

Novetats

desc_7_punt.png13.03.2018: Informació sobre el primer exercici del cos superior de l'Administració general: distribució per aules, sorteig del qüestionari i acords del Tribunal Qualificador

desc_7_punt.pngDistribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici del cos superior de la CAIB

En data 13 de març de 2018 es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data del primer exercici.

L’exercici es durà a terme el dia 17 de març de 2018, a les 9.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i a les seus de Menorca (Can Salort, al carrer de Santa Rita, 11, d’Alaior) i d’Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d’Eivissa).

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, a continuació:

desc_7_punt.pngSorteig públic del qüestionari

Una hora abans de l’hora assenyalada s’efectuarà el sorteig públic de la prova davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.

desc_7_punt.pngAcords del Tribunal Qualificador sobre el desenvolupament del primer exercici del cos superior de la CAIB

1. En relació amb el desenvolupament del dia de l’examen, el Tribunal vol manifestar de forma expressa que les persones aspirants, durant l’examen, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.

2. El Tribunal també ha decidit que una vegada que en una de les aules s’hagin entregat els exàmens, ja no es podrà admetre l’entrada, a cap de les aules, a cap aspirant que hagi arribat tard.

index.png