28/03/22 El govern aprova definitivament el projecte d’ampliació de la línia de metro Palma-UIB fins al Parc Bit

S’autoritza SFM a seguir el procediment per licitar i adjudicar el projecte

El pressupost de licitació, que inclou les expropiacions, és de 25,5 milions d’euros

Links d'interés: