9/7/21 - Les residències de Son Martorell de Palma i del Quarter de Santiago de Maó es finançaran amb fons europeus