6/8/21 - El conseller Company treballa conjuntament amb els consells insulars i la FELIB el Pla Estratègic d'Inversions de Balears