28/7/21 - Les Illes Balears rebran finalment fins a 233 milions d’euros per a diversos programes turístics finançats amb fons de la Unió Europea