2/8/21 - Les comunitats autònomes ja tenen assignats més de 7.250 milions dels profunds UE per a la transició ecològica, l'habitatge o l'educació