28/03/22 El Consell de Govern dóna via lliure per a plans de recerca en astrofísica i biodiversitat

Un acord sectorial amb l’Estat permetrà plans complementaris de recerca.

El programa de biodiversitat permetrà aprofundir en desenvolupament sostenible.

Links d'interés: