27/7/21 - El Govern presenta al Col·legi d’Arquitectes la finestreta única de l’Oficina d’Inversions Estratègiques