27/12/21 - La Comissió Europea transfereix al Tresor espanyol els 10.000 milions d'euros corresponents al primer desemborsament del Pla de Recuperació