27/04/22 L'Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques – OIE ja forma part de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears

iemprén: suport a nous projectes empresarials

La Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears està formada per un conjunt d’entitats públiques, de l’àmbit local, insular, autonòmic i estatal, que es reuneix de manera periòdica per coordinar actuacions, i actualitzar informació sobre nous serveis i activitats dirigides a persones emprenedores. En aquesta xarxa, també hi col·laboren corporacions, associacions i fundacions que ofereixen serveis gratuïts per a la creació de projectes empresarials.

 iemprėn neix arran de l’aprovació del Pla d’autoocupació i foment de l’emprenedoria 2017-2020 del Govern de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest Pla és el foment i la promoció de la creació d’empreses, especialment de les microempreses, per aconseguir un nivell més alt d’ocupació i afavorir la creació de teixit productiu, especialment en aquelles activitats que puguin aportar més valor afegit.

iemprėn és un programa de l'IDI que dona suport a nous projectes empresarials, de forma personalitzada, des de la fase inicial de la idea de negoci fins a la posada en marxa del projecte, avaluant-ne la viabilitat per tal de facilitar el seu manteniment, creixement i èxit en el temps.

 A més, posa a l’abast els recursos necessaris per emprendre: assessorament, formació, informació empresarial, ajudes i finançament, eines i publicacions, i espais en els quals col·laborar amb altres emprenedors.

Links d'interés: