24/06/22 El Govern de l'Estat avança en el desenvolupament de l'Estatut de l'artista amb la revisió i actualització de l'oferta educativa relacionada amb el sector cultural

Links d'interés: