24/03/22 - Iniciat el cicle formatiu en línia sobre l’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears i la seva execució en el marc del Pla de Recuperació per a Europa

Propera sessió dilluns 28 de març de 12.00 a 14.00 h

L’execució i la gestió de les inversions estratègiques amb Fons Next Generation EU suposa un repte per a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), ja que s’ha generat un nou marc normatiu, diferenciat de l’establert per la política de cohesió, amb una previsió temporal breu i sota el principi de gestió directa.

Aquesta situació ha desencadenat la necessitat de posar en marxa actuacions encaminades a reduir la incertesa i a facilitar la formació, els recursos i les eines necessàries perquè els professionals de les administracions públiques facin front a aquest nou repte.

L’Escola Balear d’Administració Pública, com a entitat responsable de la formació, l’actualització i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la CAIB i l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, responsable d’oferir suport a les conselleries i als ens que en depenen en el disseny i coordinació de l’execució de projectes estratègics, s’uneixen per crear diferents recursos i estratègies per afrontar la situació actual.

Una de les actuacions que posam en marxa és aquest cicle formatiu, per al qual comptam amb el suport i l’experiència de l’Institut d’Estudis Autonòmics en l'organització de seminaris d'actualització jurídica. El cicle està format per cinc seminaris web introductoris sobre els principals aspectes relatius a la configuració de les inversions estratègiques i la seva execució a través dels Fons Next Generation EU. Per cloure el cicle, es desenvoluparà una jornada presencial on s’exposaran les experiències de diverses administracions públiques en la gestió del Pla de Recuperació per a Europa.

 

Links d'interés: