23/6/21 - Impuls a un hub estatal de GAIA-X per a desplegar l'economia de la dada i apostar pel lideratge en sectors estratègics