23/12/21 - El Ministeri de Ciència i Innovació dedica 38 milions d'euros a impulsar les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars