23/05/22 Es declara projecte estratègic 19 noves inversions de 205 milions d’euros per accelerar-ne l’execució

Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es modifica la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen. BOIB adjunt

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document