22/7/21 - La Conferència Sectorial de Pesca aprova els criteris de repartiment dels 1.120 milions d'euros que corresponen a Espanya en la distribució del FEMPA 2021-2027