20/06/22 El Consell de Mallorca organitza una formació amb els municipis per agilitar la tramitació dels projectes municipals finançats amb fons europeus

Links d'interés: