14/06/22 Les Illes Balears rebran 1,5 milions d'euros per a adaptació al risc d'inundació i 3,9 milions d'euros per a digitalització del cicle de l'aigua

Links d'interés: