14/06/22 El Govern de l'Estat autoritza 6,4 milions d'euros a les Illes Balears per a la protecció de la biodiversitat marina. S'assumeix el compromís de protegir el 30% de la superfície marina de l'Estat per a 2030

Links d'interés: