13/10/21 - El Govern central presenta en el Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022