11/11/21 - Les Illes Balears han executat fins ara el 93 % dels fons FEDER 2014-2020, molt per damunt del 58 % de la mitjana estatal