11/10/21 - El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme llença una línia d’ajuts per enfortir els sistemes de comunicació i serveis telemàtics a les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l’estranger