11/01/22 - MINCOTUR llança la primera convocatòria del programa Experiències Espanya dotada amb 26 milions