11/01/22 - Els agents digitalitzadors ja poden adherir-se al programa Kit Digital