10/12/21 - El Govern central aprova el projecte de Llei de Startups, un de les fites previstes en el PRTR i que situa a Espanya a l'avantguarda en atracció d'inversió, talent i emprenedoria innovadora