08/06/22 S'aprova definitivament el projecte de Llei de Qualitat de l'Arquitectura

Links d'interés: