08/03/22 - El Govern central aprova el PERTE d'Economia Circular per a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l'ús de matèries primeres