07/12/21 - Concessió directa d'una subvenció de 18,4 M€ a la FEMP per a reforçar la promoció d'estils de vida saludable en el marc del PRTR